WS78_logo

Laatste nieuws en oproepen

Alle wandeltochten van de serie 2017-2018 hebben een 20 km en 40 km parcours

7 okt Cuijk, 21 okt Voorburg, 11 nov heiloo, 25 nov Veenendaal, 9 dec Velp, 6 jan Wormer, 20 jan Nijmegen, 10 feb Amesrfoort, 24 feb Etten-Leur, 23-24 mrt Klarenbeek
en 7 apr Maarn. De deelnemers aan de 20 km kunnen tussen 9.00 en 10.00 uur starten.
Klik hier voor de flyer met het volledige programma van dit seizoen

Jaarprogramma's, Special-info's en flyers

Voor de flyer van het WS78 jaarprogramma, de gemaakte flyers voor sommige wandel­tochten, de Special-info, e.d:
Klik hier om naar deze pagina te gaan

In 2018 bestaat WS78 40 jaar

Hieronder de link naar deze voor deze speciale pagina:
Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan

WS78 en de 20 km

Naast de gebruikelijke afstand van 40 km hebben de tochten van WS78 steeds vaker een parcours van 20 km. Dit geldt zelfs voor alle tochten uit de van 2017 - 2018! Echter het bekende zinnetje - de behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst - is hierbij ook van toepassing. Een parcours van 40 km is de standaard. Een 20 km kan alleen, als dit voor de crew goed te doen is. Ook de omgeving, waar we doorheen wandelen, moet daarvoor mogelijkheden bieden.

In de winterserie van 2018 - 2019 zullen enkele tochten alleen een wandelafstand van 40 km hebben.
Tot nu toe moesten de leden van WS78 voor de 20 km aansluiten in de aparte rij van deze afstand.
De kilometerregistratie van leden was gebaseerd op veelvouden van 40.
Beiden veranderen met ingang van winterserie 2017 - 2018.

Op de startlocatie kunnen alle leden, ongeacht de afstand die ze lopen, zich inschrijven in een van de drie rijen (afhankelijk van de eerste letter van de achternaam A-G, H-O of P-Z).
Bij de ledenadministratie wordt vanaf nu de kilometerregistratie in een veelvoud van 20 km bijgehouden.

Bij de tochten worden op de ledenkaarten de deelnames bijgehouden. Op deze kaart staat ook het gelopen aantal WS78 kilometers tot aan deze wandelserie. De actuele stand krijg je door daarbij het aantal in deze serie gelopen kilometers op te tellen. Indien de geregistreerde afstand afwijkt van de eigen administratie, kan gevraagd worden om de geregistreerde stand te corrigeren.

Uitgave van Knorretje

In oktober 2016 zijn uit de opbrengsten van Knorretje warme en goed zichtbare jassen voor enkele vrijwilligers van WS78 aangeschaft.
klik hier om naar de pagina van Knorretje te gaan.

Wandelmaat gezocht

Rob Breed zoekt een wandelmaat voor tochten van 40 km.
Interesse: neem via deze pagina contact op en klik hier om een e-mail naar de public relations te versturen.

Meerijders gezocht

Mike van den Berg uit Noordwijkerhout zoekt mensen, die met hem naar WS78 tochten willen meerijden. Benzinekosten delen door het aantal personen die meerijden.
Interesse: neem via deze pagina contact op en klik hier om een e-mail naar de public relations te versturen.

WS78 aanhanger

Henk Vink, al jarenlang een trouwe deelnemer aan WS78 tochten, gaat de aanhanger naar de start­locatie mee­nemen. Al geruime tijd zochten we een opvolger voor deze taak. We zijn blij, dat hierdoor de mogelijk­heden bij de verzorgings­posten op het huidige niveau kunnen blijven.
Nico van Etten gaat vanaf de start­locatie de aanhang­wagen naar de rust­posten langs de route rijden.

Willem Ruis neemt afscheid als voorzitter

Willem Ruis had al een tijd geleden aangegeven, dat hij in september 2016 met zijn voorzitter­schap stopt. Sinds 1995 is Willem actief in de crew van WS78. In 1997 kwam hij in het bestuur. Vanaf 2002 is hij met een korte onder­breking voorzitter geweest. Daarnaast heeft hij met tomeloze inzet vele andere werk­zaamheden voor de wandel­club gedaan.
Hij kreeg een plaquette met daarop een met de hand getekende afbeelding van zijn gezicht. Tevens is Willem erelid van WS78 geworden. Na alle mooie woorden kwam de loco­burgemeester van Ermelo in de zaal. Willem is buiten onze club in veel meer organisaties actief. Tot zijn verrassing kreeg hij een koninklijke onder­scheiding opgespeld.

Voorzitter_02

Marti Krielaart nieuwe voorzitter van WS78

Op de ALV van september 2016 heeft Marti Krielaart de voor­zitters­hamer over­genomen. Met algemene stemmen is de voor­dracht vanuit het bestuur door de leden­vergadering bekrachtigd. Marti geeft les op een middelbare school in Schoon­hoven in het vak natuurkunde. Op deze school is hij ook gedurende 10 jaar directie­lid geweest en de laatste 7 jaar lid en voor­zitter van de mede­zeggen­schaps­raad. Eén van zijn hobby's is wandelen. Zo is hij bij WS78 terecht gekomen.

Lid van verdienste

Enkele leden in de crew en/of bestuur hebben een buiten­gewone en lang­durige bijdrage aan de WS78 wandel­tochten geleverd. Als dank hiervoor hebben vier leden op de ALV in september 2016 de titel 'Lid van verdienste' gekregen. Henk Dikken, Gert Hozee, Nico van Etten en Erik Dikken kregen hierbij een oorkonde en een speldje.E-mail adres

Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij u, om de gewijzigde adres en/of e-mail gegevens aan de leden­administratie van WS78 door te geven.
Krijgt u de Special-info's van WS78 per post? Geef uw e-mail adres door! Dan krijgt u de WS78 informatie sneller. Tevens beperkt dit de verzend­kosten en houdt de contributie van WS78 laag.
Maak gebruik van deze e-mail link om uw wijzigingen door te geven: Leden­administratie
of geef de (gewijzigde) gegevens na afloop van een WS78 wandel­tocht aan het start­bureau door.

Starttijd

Omtrent de starttijd van onze tochten blijken bij de deelnemers onduidelijkheden te bestaan. WS78 start gezamenlijk om 9 uur. Alleen om organisatorische redenen kan het bestuur besluiten de starttijd te vervroegen of de start te faseren.
Onze medewerkers reiken u direct na de start een route­beschrijving uit.
U vergroot het plezier voor uzelf, uw mede­wandelaars en onze mede­werkers met een ordelijk verloop van de start. Er zijn altijd voldoende route­beschrijvingen voorhanden.

Uitvallers

Gebleken is dat er bij de wandelaars enige onduidelijkheid bestaat omtrent het verdere vervoer indien men de tocht tussentijds wil beŽindigen. Het beleid van het bestuur is evenwel helder.
Deelname aan de door WS78 georganiseerde tochten geschiedt op eigen risico. Dit impliceert tevens dat uitvallers geen rechten kunnen doen gelden om door de organisatie naar de startplaats teruggebracht te worden. Uitgezonderd is de situatie wanneer de EHBO heeft vastgesteld dat vanwege de opgelopen blessure verdere deelname niet verantwoord is en er op redelijke afstand van een rustplaats geen openbaar vervoer rijdt.
De autokosten zijn in beginsel steeds voor rekening van de deelnemer.


Versterking bestuur en crew van WS78

Wie wil incidenteel of structureel, in de crew of in het bestuur, tijdens een tocht of bij de voorbereidingen wat doen?

Om het huidige niveau en kwaliteit van de wandeltochten in stand te houden, blijft regelmatige versterking van het bestuur en de crew noodzakelijk. In overleg kunnen we de mogelijkheden voor incidentele of structurele bezigheden bespreken.
Meehelpen of vragen? Benader het bestuur van WS78 via de website of tijdens een wandeltocht.

Bestuurslid gezocht:

Bestuurslid WS78 (m/v). Wie wil vanaf september 2018 het bestuur van WS78 komen versterken? De functie van eerste penningmeester komt dan beschikbaar. Ook bij belangstelling voor een andere plek in het bestuur, kunt u zich melden. In onderling overleg kunnen de bestuurstaken (her)verdeeld gaan worden.

Parcoursbouwer(s) gezocht:

Parkoersbouwer (m/v). Vanaf 2018 zijn nog open plekken in de tochtenplanning. Wie kent de mooie paden in zijn/haar omgeving en wil en parcours van 20 en 40 km uitzetten, zoeken naar een startlocatie met de rustlocaties en de routebeschrijving maken? U kunt deze taak alleen uitvoeren of gezellig samen met iemand anders. Een leidraad voor het bouwen van een parcours met ondersteuning vanuit het bestuur en de parcourscommissie zijn beschikbaar

Parcourscontroleur gezocht:

Parkoerscontroleur (m/v). Een gewenste aanvulling in de crew is die van parkoerscontroleur. Dit zijn medewerkers die zich 's zaterdags met hun mountainbike onder de wandelaars begeven en bij calamiteiten handelend optreden.

Pijl - lintenophaler gezocht:

Pijl - linten ophaler (m/v). Wandelend achter de laatste deelnemers worden de pijlen en linten meegenomen. Soms doet een groepje de gehele route en soms is het ophalen verdeeld over twee groepen.

Alleen met veel vrijwillig(st)ers
kan WS78 blijven bestaan!

 

Deze pagina is bijgewerkt op 26-09-2017 om 10:03 uur