Corona informatie van WS78

Coronavirus

Beste leden,

In deze voor een ieder bijzondere tijd zijn we ook als WS78 op zoek naar de beste wijze om op de gevolgen in te spelen.

Het niet georganiseerd kunnen wandelen is natuurlijk iets waar we niets aan kunnen veranderen.
WS78 zal ten alle tijde de richtlijnen van overheidswege volgen.

42ste serie (oktober 2019-maart 2020)
Van de 42ste serie hebben we alleen de tocht in Bodegraven moeten annuleren.


Dit heeft voor ons geleid tot een inkomstenderving van om en nabij € 2.000,--, terwijl er al wel kosten waren gemaakt. Gelukkig voor ons is het bij de ene tocht gebleven.
Belangrijk is te melden dat de financiŽle jaarverslagen van de afgelopen jaren aantonen dat uw vereniging kerngezond is; deze derving aan inkomsten doet daar niets aan af.
Daarom is het bestuur van WS78 niet voornemens om vanwege COVID-19 de contributie te verhogen. En dat is goed nieuws voor U!

ALV De Algemene Leden Vergadering staat gepland op woensdag 2 september 2020. Gelet op de maatregelen die zijn afgekondigd, is nog maar zeer de vraag of de ALV gehouden kan worden.
Dat begint al bij de accommodatie die we hiervoor doorgaans ter beschikking hebben: de Twee Marken in Maarn.
Laat staan hoe we georganiseerd krijgen dat we voldoen aan alle richtlijnen, zoals anderhalve meter afstand voor- tijdens en na de vergadering, enz.
Het meest voor de hand liggend is dat de ALV tot nader order wordt uitgesteld.
Wettelijk gezien moet dit binnen 6 maanden na het boekjaar plaatsvinden, wat betekent dat we uiterlijk 31-12-2020 de ALV moeten plannen.

43ste serie (oktober 2020-maart 2021) Normaliter zouden we juist in deze periode -voorjaar 2020- de geplande tochten voor deze serie gaan voorlopen met het bestuur.
Deze activiteit is vanwege de getroffen maatregelen vanuit overheidswege i.v.m. COVID-19 volledig stil komen te liggen.

Tot 1 september 2020 kunnen geen tochten worden voorgelopen en dat heeft vergaande consequenties voor de start van deze serie.
Want in geval we vanaf 1 september -mogelijk inclusief beperkende maatregelen- het voorlopen weer kunnen opstarten, hebben we nog maar anderhalve maand om alle voorbereidingen getroffen te hebben dat de eerste tocht georganiseerd kan worden.
Dat tijdsbestek hebben we dan voor elk van de 10 tochten van deze serie! En over mogelijke beperkende maatregelen gaat de volgende paragraaf.

Anderhalvemetersamenleving,

Iets anders is de anderhalvemetersamenleving, waar in toenemende mate over gesproken wordt.
Het is nog niet exact duidelijk hoe dat er uit komt te zien als we het over georganiseerd wandelen hebben, maar het bestuur van WS78 heeft daar wel een beeld bij.
En dat beeld is ronduit zorgelijk te noemen.

Dit heeft vergaande consequenties voor de wijze waarop WS78 al meer dan 40 jaar haar wandeltochten heeft aangeboden. Denk maar aan de procedure bij het inschrijven, het gebruik maken van horecagelegenheden toiletvoorzieningen bij de start en onderweg, beschikbaarheid van het openbaar vervoer, bemensing rustposten en niet in de laatste plaats: tijdens het wandelen zelf de afstand van anderhalve meter respecteren.
U ziet: Er zal heel veel anders ingeregeld moeten worden, willen wij onze wandeltochten kunnen blijven aanbieden.

Als bestuur van WS78 maken we ons grote zorgen of we Łberhaupt wel in staat zijn om nog wandeltochten te kunnen organiseren. Daarbij komt dat de KWBN hier ook nog geen pasklaar antwoord op heeft. Daarom doen we een dringend beroep op uw creativiteit in deze; dat wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. U kunt uw ideeŽn hierover aan ons door geven via: ws78.info@gmail.com. Graag in de onderwerpregel 'Corona' vermelden.

Tot slot Het is belangrijk dat WS78 in staat is om vanaf oktober 2020 WS78 waardige wandeltochten aan te kunnen bieden, maar dat weegt totaal niet op tegen ons aller gezondheid. Daarom wensen we iedereen het allerbeste om gezamenlijk deze moeilijke tijd door te komen. Blijf gezond, volg de regels en heb aandacht voor elkaar!

Namens het bestuur van WS78
Johan Hertgers

 

Deze pagina is bijgewerkt op 19-05-2020 om 08:38 uur