Vorige tocht

De parcoursbouwer is

Jan Muijs

Volgende tocht

Afstand:

Circa 40 km. Er is tevens een mogelijkheid om 20 km te wandelen.

Start:

40 km om 09.00 uur, 20 km van 9.30 tot 10.00 uur

Sluiting:

17.30 uur.

Startlocatie:

Immanuelkerk, Stationsstraat 135, 3851 ND Ermelo.

Bereikbaarheid per trein:

Station Ermelo, RD vanuit station richting dorp.

Bereikbaarheid per auto:

diverse mogelijkheden vanaf de A28
of vanaf de A1 met de N303

 

 

 

Ermelo was in de Franse tijd samen met Nunspeet en Elspeet een schoutambt. In 1812 werd Ermelo daar vanaf gescheiden, maar alweer in 1817 ermee samengevoegd. Er ontstond toch een behoefte Ermelo en Nunspeet weer te splitsen. Dat gebeurde in 1972.

Het wapen van Ermelo is het wapen van de gemeente Ermelo, bestaande uit een witte pauw met een Maltezer kruis en een getralied schildhoofd. De beschrijving luidt:

"In azuur een aanziende pronkende pauw, in de rechter bovenhoek vergezeld van een Maltezer kruis, alles van zilver; een schildhoofd van goud, getralied met van de kruispunten uitgaande, naar beneden gerichte, uitgebogen punten, alles van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

 

Vandaag staat een ouderwets WS78 parcours op het menu. Veel onverharde paden en wegen door natuurgebieden met bossen en heide.
Klik hier voor de flyer van deze wandeltocht.

Ermelo 1

Langs de route staat molen De Koe.

Vanuit de startlocatie lopen we door het centrum van Ermelo. De molen De Koe staat langs de route. Na anderhalve kilometer komen we in het bosgebied De Haspel. Over het heidegebied Cyriasische Veld en door de Leuvenumse bossen wandelen we naar de werkschuur van Natuur Monumenten. In deze schuur is de gecombineerde soep en koffiepost.

Ermelo 2

Het heidegebied Cyriasische Veld.

Het Leuve­numse Bos van 837 hectare is een bosrijk natuur­gebied op de noorde­lijke Veluwe aan de oostkant van Ermelo. Dit bos is in 1911 gekocht door Natuur Monumenten om totale kaalkap te voorkomen. Het gebied bestaat over­wegend uit uit­gestrekte vast­gelegde stuif­zanden met nog vrij veel reliŽf, waarop begin 20e eeuw grove dennen­bossen zijn geplant. Langs de Hier­den­sche of Leuve­numsche Beek komen oude loof­bossen voor, die vaak uit eiken­hakhout zijn ontstaan, maar op drassige plekken vindt men ook bossen met zwarte els en wilgen.
Het Cyriasische Veld, een open heidegebied, is later in beheer gekomen. Het is een groot droog heidegebied met veel struikheide en plaatselijk kraaiheide. Hier lopen de runderen en schapen vrij rond, om zo de heide in stand te houden.

Ermelo 4

Een mooie laan op Landgoed Staverden.

De 40 km deelnemers krijgen na de soep een lus naar het dorpje Elspeet. Eerst steken we de Leuvenumsebeek over en gaan op weg naar Landgoed Leuvenum. Daar passeren we de Staverdensebeek en komen op Landgoed Staverden met Kasteel Staverden. Over het Elspeeterveld langs molen De Hoop bereiken we het centrum van Elspeet, waar de grote rust is.

In 1298 verleende de Roomse koning Rudolph von Habsburg stadsrechten aan de bestaande hof Staverden. Het idee van de toenmalige graaf van Gelre (Reinald I) was om op deze plek een florerende stad te stichten. Na het bouwen van een kasteel, een grachtenstelsel en bijgebouwen heeft Reinald dit idee laten varen en is de stad een landgoed geworden, echter wel met behoud van stadsrechten. De "hof" Staverden werd vervolgens door de Geldersche hertogen in leen uitgegeven.
Staverden is in 2012 officieel uitgeroepen tot de kleinste stad van de Benelux. Mogelijk is Staverden met haar 52 inwoners zelfs de kleinste stad ter wereld!
Het landgoed heeft een oppervlakte van in totaal 718 ha. Het bestaat voor ongeveer 340 ha uit bos, 310 ha landbouwgrond en 70 ha natuurterreinen, wegen en gebouwen. Zonder overdrijven mogen we zeggen, dat het door de grote afwisseling van loof- en naaldhout, houtwallen, beekjes en bloemrijke velden een van de mooiste natuurgebieden van ons land is.

Ermelo 5

Het kasteel op Landgoed Staverden.

Na de grote rust in Restaurant 't Edelhert wandelen we over de Schapendrift en door een bos naar de Elspeetsche Heide en Landgoed Stakenberg. Over vele zandpaden bereiken we opnieuw de Leuvenumsebeek. We bedwingen een zand stuwwal uit de ijstijd. In de werkschuur van Natuur Monumenten staat de koffie voor ons klaar.

Stakenberg is een heuvel op de heide tussen Nunspeet en Elspeet. Aan de naam van deze heuvel zijn de namen van een landgoed en een heide ontleend. Op de Stakenbergerheide bevinden zich enkele archeologisch interessante vindplaatsen, waaronder grafheuvels en oude karrewegen.
Lange tijd is de Stakenbergerheide in gebruik geweest als oefenterrein door de Koninklijke Landmacht. Al in 1911 was er sprake van militaire oefeningen, die door toeschouwers vanaf de Stakenberg bekeken werden. Sinds de sloop van de Generaal Winkelman Kazerne in 2001 is de heide weer als natuurgebied in gebruik.
In de tweede Wereldoorlog is door Joden en arbeiders van Kamp De Bruine Enk in het kader van de werkverschaffing de Stakenbergerweg aangelegd. Een stuk bos werd omgespit en werd sindsdien Het Jodenbos genoemd.

Na de koffie volgen we samen met de korte wandelafstand een fietspad,voordat we het bos weer ingaan. Over de Ermelose Heide lopen we de Paalberg op. Na de afdaling komen we bij de fruitpost op camping De Paalberg.

De Ermelosche Heide is zo'n 343 ha. Het hoogste punt op de Ermelosche Heide is de zogenaamde "Paalberg", een kleine stuwwal uit de ijstijd.
Het terrein is door de eeuwen heen door verschillende groepen mensen in gebruik geweest. Men vindt er grafheuvels uit de tijd van de klokbekercultuur. In de Romeinse tijd, omstreeks het jaar 170, lag er een marskamp voor het Romeinse leger dat plaats bood aan zo'n 4000-6000 legionairs. De contouren hiervan zijn nog duidelijk in het landschap te herkennen. De aarden verdedigingswallen van het Romeinse marskamp hebben de status van rijksmonument en zijn in 2006 deels gerestaureerd.
In de 20e eeuw was het terrein in gebruik als militair oefenterrein. Tegenwoordig is het terrein grotendeels in gebruik als natuurterrein en is beschikbaar voor dagrecreatie.

Door het bosgebied het "Ruige Veld" gaan we op weg naar Ermelo. Aangekomen in het dorpje zijn we na een paar straatjes terug op de startlocatie.

Vorige tocht

Volgende tocht

Pagina is bijgewerkt op 02-12-2015 om 17:23 uur