Vorige tocht

De parcoursbouwers zijn

Frits Spanjers en Wim Appelhof

Volgende tocht

Afstand:

Circa 40 km.

Start:

09.00 uur.

Sluiting:

17.30 uur.

Startlocatie:

Vidi Reo, Van Kesselplaats 2, 5371 AX Ravenstein (NB).

Bereikbaarheid per trein:

Schaafdries, RD Monseigneur Zwijsenstraat. Totaal 1400 meter.

Bereikbaarheid per auto:

A50 afslag 17 Ravenstein, Dorpenweg, RA op rotonde, Monseigneur Zwijsenstraat. Vanaf hier wordt de route met borden aangegeven.

 

 

 

Ravenstein ontleent zijn naam aan Rave (= gracht) en Stein (= een adellijk huis of kasteel).
De geschiedenis van Ravenstein begint in het jaar 1360. In dat jaar verplaatste de Heer Walraven van Valkenburg zijn kasteel van Herpen naar een plek aan de Maas, waar hij sinds 1355 tol heft. In 1380 kreeg Ravenstein stadsrechten van Reinount van Valkenburg. Tot 2003 vormde Ravenstein tezamen met een elftal omliggende dorpen een zelfstandige gemeente. Nu hoort de vestingstad aan de Maas met circa 3500 inwoners bij de Noord-Brabantse gemeente Oss.

Wapen
"In zilver een raaf van sabel, staande op een steen van azuur. Het schild gedekt door een gouden kroon van 5 bladeren."

 

Al snel verlaten we Ravenstein en lopen naar de Maas.
De Maas is een typische regenrivier, die ontspringt in Noord-Frankrijk en door België stroomt. In Nederland stroomt de Maas van Maastricht naar de rivierdelta bij Rotterdam.

Over de Maasdijk wandelen we naar het dorpje Neerloon.

Neerloon is één van de drie plaatsen in Noord-Brabant waar vroeger een doorwaadbare plaats in de rivier lag. De Romeinen maakten al gebruik van deze doorloopbare plaats, die in het Latijn een statio wordt genoemd. De Staaystraat herinnert nog hieraan. De oudste vermelding van de nederzetting Neerloon stamt uit 1191.

We lopen verder en komen in het plaatsje Overlangel.

De naam Langel komt van langelo, dat langgerekt bos betekent. Het voorvoegsel Over heeft betrekking op stroomopwaarts van de rivier de Maas. Rond 1500 stond hier de kapel St. Antonius Abt. In 1814 is deze afgebroken en opnieuw gebouwd dankzij een gift van rijke familie. Deze kerk heeft een bijzondere torenspits. Deze is gemaakt van gietijzer en opengewerkt en bekroond met een zeilschip.
Overlangel was vroeger een havenplaats.

Ravenstein 1

Keent lag vroeger aan de Gelderlandse kant van de Maas.

Als we Overlangel hebben verlaten, komen we in het buurtschap en natuurgebied Keent. Dit gebied is alleen over een brug te bereiken.

Keent is afgeleid van Keen, wat duidt op een barst of spleet. Dit heeft betrekking op het opgehoogde land, langs de rivier. De oudste vermelding van Keent dateert uit 1282. Het plaatsje heeft een Gelders verleden: tot 1923 behoorde het tot de Gelderse gemeente Balgoij. De Maas liep oorspronkelijk zuidelijk van het dorpje en vormde ook toen de grensrivier. Vanwege het overstromings­gevaar werd de Meander van Keent in 1938 afgesneden en kwam Keent op de linkeroever van de gekanaliseerde rivier te liggen. De verbinding met Balgoij is sindsdien verbroken. Met de Gelders-Brabantse grenscorrecties van 1958 ging Keent van de provincie Gelderland over naar de provincie Noord-Brabant.
Bij Keent heeft vroeger een vliegveld gelegen. Vanaf 1928 werd het al bij gelegenheid gebruikt door vliegtuigen van de marine en de landmacht. Toen Vliegbasis Volkel in de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd, werden her en der in de regio reserve strips aangelegd. Zo ook in Keent. Het vliegveld heeft een belangrijke functie gehad in de Operatie Market Garden.
Keent is nu een natuurgebied van 400 hectare. Hier kunt u heel bijzondere runderen en pony's ontmoeten. Ruim 150 wilde grazers houden hier de begroeiing in toom en zorgen voor een natuurlijke ontwikkeling van dit riviergebied. Naast de Exmoor pony's en de inmiddels al wat beter bekende Schotse Hooglanders, grazen hier de uit Spanje afkomstige Tudanca- en Sayaguesa-runderen en de Maremmanas uit Italië. Dat is nog niet alles, Keent is de kraamkamer van de Tauros. Een 'nieuw' rund met oeroude roots.

Na dit prachtig natuurgebied komen in het plaatsje Reek.

De naam Reek komt van Reke dat reke of lange rij betekend. Dit komt vanwege de langgerekte vorm van de vroegere nederzetting. Reek is ontstaan in de middeleeuwen en behoorde toen toe aan Land van Herpen later Land van Ravenstein. Reek wordt 1356 vermeld als buurtschap "De Reke". In 1800 werd het een zelfstandige gemeente met de gehuchten Driehuis, Duifhuisstraat en Hoefkens.

Net na Reek op 11,3 km komen we bij de soeppost. Daarna steken we de Rijksweg tussen Den Bosch en Nijmegen over. We komen in de Reekse Heide. Dit was een crossterrein. In het nu ontstane natuurgebied lopen we over zand- en verharde wegen en paden naar de grote rust bij Restaurant Nieuw Schaijk op 20,3 km in Schaijk.

Schaijk is een dorp in de gemeente Landerd. De naam Schaijk werd vroeger gespeld als Scaeywijc, Scadewic of Schadewijk. Het woord wijk betekent: nederzetting. Sche of scha betekent bos (zoals in bijvoorbeeld Appelscha), het betrof hier de griendgronden (wilgenbossen) langs het inundatiegebied van de Maas.

Na de grote rust gaan we verder via de Udensedreef naar het natuurgebied "De Maashorst".

Ravenstein 4

Natuurgebied Maashorst is een 2400 hectare groot aaneen­gesloten landschaps­park. Het gebied bestaat uit een aantal verschillende landschaps­typen: naaldbos, vaak op vastgelegd stuifzand, een viertal verspreide heide­velden, enkele vennetjes, modern landbouw­gebied, ouderwets boeren­land met akkers, natte gras­landjes en hout­wallen. In de late ijstijd liet de Maas, die door dit gebied stroomde, grof zand en grind achter. In die periode zorgde de breuken in de aardkorst ervoor dat delen omhoog kwamen. Deze hogere delen worden de Horst genoemd. Deze zijn nog herkenbaar te zien in dit gebied. Zo ontstond dit grote gebied van woeste gronden, uitgestrekte heide­velden en bos. Staats­bosbeheer is nog steeds bezig om het landschap terug te geven aan het natuur.

Na het nieuwe ecoduct over rijksweg N324 komen we in het buurtschap Mun. Over een viaduct steken we de A50 over en komen bij de koffiepost op 29,3 km. Na de koffierust steken we de weg over. Door een klaphek wandelen we het natuurgebied Herperduin in. Lopend over bospaden komen we bij een grote waterplas De Ganzenven. Hier komen veel struweelvogels en dassen voor. In de winterdag wordt hier geschaatst. Aan het einde van dit natuurgebied komen we bij een camping uit, waar we een fruitpost hebben op 34,3 km. Na de fruitpost gaan we rechtsaf richting Herpen.

Herpen is waarschijnlijk afgeleid van het Germaanse woord 'harpa', dat scherpe kromming betekend. De naamgeving heeft te maken met de Maas die hier meanderde. Hier heeft vroeger een kasteel gestaan, die door Heer Walraven van Valkenburg is afgebroken en alles naar Ravenstein verplaatste.

Na Herpen komen we uit in Huiseling. Hier lopen we door een klein natuurgebiedje Roesterd - Lange Del.
Vroeger was dit landbouwgrond. De daarna geplante populieren zijn door een storm bijna allemaal omgewaaid. In de jaren 80 is het naar de huidige vorm aangepast.

Ravenstein 5

Nu naderen we Ravenstein en zien in de verte de stellingmolen De Nijverheid.
Deze molen is in 1857 gebouwd als vervanging van een houten standaardmolen. De huidige molen staat op een vestingmuur. Met zijn hoogte van 30 meter is het de hoogste molen van Noord Brabant.

In Ravenstein komen via de Kasteel­plaat onder de kasteel­poort door. Dit is het oudste gebouw van stad Ravenstein, dat dateert uit 1360. Links op de hoek van het voormalige gemeente­huis wandelen we langs de stads­pomp. We gaan over een smalle weg langs de N.H. kerk. Dan is het nog een klein stukje lopen naar de start­locatie.
In totaal hebben we dan 40,3 km gewandeld.

Vorige tocht

Volgende tocht

Pagina is bijgewerkt op 04-11-2015 om 16:41 uur