koptekst
pijlvorig Vorige tocht De parcours­bouwer is
Hans Thoonen
Volgende tocht pijlvolgend
Scheidingslijn
Afstanden: Circa 20 km en 40 km.
Starttijden: 20 km van 9:00 uur tot 10:00 uur.
40 km om  9:00 uur.
Sluiting startbureau: 17:30 uur.
Startlocatie: Partycentrum De Bond, Beversestraat 18, 5431 SH Cuijk (NB)
Rustposten: Klik hier voor het GPX bestand met de start en rustplaatsen.
Bereikbaar per trein: Station Cuijk, spoorlijn oversteken richting Bontsestraat wordt Beversestraat. (Dus niet richting het centrum.) Na ca. 350 meter ziet u Partycentrum De Bond aan de rechterkant.
Bereikbaar per auto: A73 afrit 4 richting Cuijk/Beers/Grave. Einde weg linksaf richting Cuijk. Op rotonde 1e afslag Beerseweg wordt van Galenweg. Na ca. 1200 meter linksaf Beversestraat. Na 260 meter Partycentrum de Bond
Alternatieve route vanuit het zuiden: Let op: Vanwege wegwerkzaamheden is de A73 van zuid naar noord afgesloten vanaf knooppunt Rijkevoort tot Malden!
Vanuit zuiden naar startlocatie:
Volg bij afsluiting de A77 tot eerste afslag (Boxmeer). Na deze afslag RA naar Beugen/Oeffelt. In Oeffelt LA naar Cuijk, daarna RD op rotonde. In Cuijk bocht naar links volgen. Na spoorwegovergang RA op rotonde, De Hork. Bij Karwei RA, Beversestraat.
Na afloop richting Nijmegen:
Bij afgesloten oprit naar A73 ga RD naar Grave. In Grave bij einde weg RA naar Nijmegen.

Klik hier voor meer informatie over de wegwerkzaamheden
Scheidingslijn
Scheidingslijn

Het wapen van Cuijk.
Het wapen van Cuijk is op 1 september 1995 bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Cuijk toegekend. Deze gemeente was in 1994 door samen­voeging ontstaan uit de gemeenten Cuijk en Sint Agatha, Beers en Haps. De gemeentelijke vlag is gelijk aan het gemeente­wapen.

Geschiedenis:
Het wapen is gelijk aan dat van de opgeheven gemeente Cuijk en Sint Agatha. Het is tevens het wapen van het Land van Cuijk. Het wapen is afgeleid van het familiewapen van het geslacht van Cuijk, met daaraan toegevoegd een kroon.

De blazoenering:
"In goud twee dwarsbalken, vergezeld van acht zoomsgewijs geplaatste merletten, alles van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van twaalf parels, waarop drie parels"

Cuijk is een dorp wat ligt aan de Maas en bestaat uit 7 kerkdorpen.
De naam Cuijk is afgeleid van het Keltische woord 'Keukja', wat 'kromming' of 'bocht' betekent. Dit duidt op de kromming of bocht in de Maas ter hoogte van Cuijk. 'Keukja' werd later door de Romeinen verbasterd tot 'Ceuclum', waaruit uiteindelijk de naam Cuijk ontstond.
Cuijk is ook bekend van de 4-daagse van Nijmegen.

Scheidingslijn

Vanuit partycentrum De Bond lopen we naar en over het voormalige fabrieksterrein van Homburg. Dit grote vleeswarenbedrijf stond van 1949-1993 in Cuijk. Over een fietspad en een spoorwegovergang komen we bij de Maas. Hier staat een plaatstalen stier.

Cuijk_stier

De plaatstalen stier van Cuijk.

De plaatstalen stier van kunstenaar Kees Timmer uit Rotterdam maakte deel uit van de Nederlandse inzending voor de wereldtentoonstelling "EXPO" te Brussel in 1958. Burgemeester Louis Jansen zag onmiddellijk de symboolwaarde van dit beeld voor Cuijk. De Expo-Stier was het zinnebeeld van het tot over de landgrenzen bekende roodbonte Maasvee, dat op de jaarlijkse fokveedag in grote getalen wordt geshowd en verhandeld.† Deze stier werd dan ook door het gemeentebestuur van Cuijk voor 1500 gulden aangekocht en per trein naar Cuijk getransporteerd.
Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Provinciale weg Cuijk Oeffelt in november 1958 werd de Expo-stier onthuld.
De stier is nu het toonbeeld van energie en verwijst naar de voortvarendheid, waarmee de sociale en industriŽle ontwikkeling van Cuijk in het verleden is aangepakt; Cuijk als 'oord van energie'. Daarmee heeft het een belangrijke symboolwaarde gekregen voor Cuijk.

Door de uiter­waarden van de Maas lopen we naar St.Agatha. Daar zien we het Kruis­heren­klooster.

Het Kruis­heren­klooster is een klooster in de Noord-Brabantse plaats Sint Agatha. In 1315 was er reeds sprake van een aan Sint Agatha gewijde kapel. Omstreeks 1371 kwamen nabij die kapel enkele monniken wonen om de kapel te bedienen. Hieruit is het klooster van de Orde van het Heilig Kruis, waarvan de monniken ook Kruis­heren worden genoemd, ontstaan. Het klooster is tot op de dag van vandaag in gebruik geweest en is daarmee het oudste nog bewoonde klooster van Nederland. In de Latijnse School naast het klooster werden missionarissen opgeleid.

Onderweg naar Oeffelt komen we langs diverse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. We passeren de voormalige spoorwegbrug van het Duits Lijntje. Dit was een spoorweg van Boxtel naar het Duitse Wesel. We komen bij de soeppost.

De lange afstand gaat door het alom bekende en modderige Maasheggengebied naar Boxmeer.

De Maasheggen maken het gebied waar u bent uniek. Dit gebied is van oudsher niet aantrekkelijk: de natte, vruchtbare gronden waren niet geschikt om op te wonen. De gronden werden echter wťl gebruikt als weiland en hooiland. Cuijk_Maasheggen De Maasheggen in de lus voor de 40 km. Onder het motto Gehegd aan Maas­heggen realiseren diverse overheden, het waterschap, maatschappelijke organisaties en particulieren projecten in het gebied tussen Maashees en Sint Agatha.
De Maas­heggen is het grootste historische heggen­gebied van West Europa en vormt als geheel een cultuurhistorisch waardevol uiterwaarden­landschap. Het Maasheggen­landschap kent zijn oorsprong in de middel­eeuwen. De heggen fungeerden als veekering en hielden vruchtbaar slib vast bij overstromingen. Een deel van de heggen werd en wordt als struweelheg of knip- en scheerheg beheerd; een deel wordt gevlochten.
Nergens in Nederland vinden we zoveel verschillende soorten bomen en struiken in heggen als in het Maasheggen­gebied. Naast eenstijlige meidoorn bijvoorbeeld de schaarse tweestijlige meidoorn, rode kornoelje, hondsroos en de zeldzame wegedoorn. De grote variatie aan struiken en bomen zorgt ervoor dat veel verschillende vogels, kleine zoogdieren en amfibieŽn zich in het gebied thuis voelen. Het heggenvlecht­ambacht wordt nog steeds uitgeoefend door vrijwilligers en grondeigenaren. Jaarlijks wordt dit op de 2e zondag van maart aan het grote publiek getoond. Dan vindt het Open Nederlands Kampioenschap Maasheggen­vlechten plaats.

Door het centrum van Boxmeer en langs het gemeentehuis lopen we naar de horecarust. Deze rust is in hotel/cafť 't Vertrek. Bij eerdere tochten van WS78 was dit de startlocatie.
Cuijk_Roemeinse_brug De nieuwe Middeleeuwse brug. Door het Brestbos van Boxmeer gaan we naar Beugen. Daarbij lopen we over een nieuwe aangelegde Middeleeuwse brug.

De Maasvallei kent een lange en rijke geschiedenis. In het boek 'De Maasheggen Parel van mens en natuur' van Marius Grutters beschrijft hij dat de mens circa 6000 jaar geleden al in de Maasvallei landbouw bedrijft. Dit wordt ook onderschreven door de archeologische vondsten in Cuijk en Boxmeer. In de Maas bij Cuijk zijn fragmenten gevonden van een Romeinse brug. Dat duidt er op, dat dit gebied van strategisch belang was, omdat hier de Maas kon worden overgestoken.

Door het buitengebied van Beugen en het natuurgebied de Vilt gaan we naar de koffiepost

Cuijk_De_Vilt

Natuurgebied de Vilt.

Het 27 hectare grote natuurgebied De Vilt waar onder andere de ijsvogel te zien is, bevindt zich op een steenworp afstand het dorp Beugen. Deze circa 10.000 jaar oude Maasarm bestaat tegenwoordig uit open water, rietmoeras, gagel- en wilgenstruweel en broekbos van zwarte els en berken. Rond 1850 bestond De Vilt nog geheel uit hooiland op veen. Begin 20ste eeuw was al het veen afgegraven en de Maasarm weer open.

Na deze koffiepost gaan we samen met de deelnemers aan de korte afstand naar het Portaal de Vilt. Tijdens de boomfeestdag in 2012 is samen met prinses Maxima een cirkel van bomen aangeplant door kinderen van alle basisscholen uit de omgeving.

Over het tracť van de oude spoorlijn Boxtel-Wesel en een buitengebied wandelen we naar de fruitpost. Door het natuurgebied de Zevenhutten gaan we terug naar de startlocatie.

Scheidingslijn
pijlvorig Vorige tocht pijlomhoog
Boven­zijde pagina
Verslagen en foto's
pijlomlaag
Volgende tocht pijlvolgend

 

Deze pagina is bijgewerkt op 09-10-2017 om 10:56 uur