WS78_logo

Disclaimer

De informatie op onze website is bedoeld om informatie te verschaffen over wandelen bij WS78, eventueel over wandelsportverenigingen, wandelsportbonden en -federaties en bijbehorende zaken.

De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. WS78 kan dan ook niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie.

Alle informatie op onze website wordt door ons of eventueel door anderen geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Door onze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat WS78 niet aansprakelijk is voor enigerlei schade als gevolg van - onder meer - onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Tevens aanvaardt WS78 geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om teksten, verslagen, foto's, afbeeldingen en gps-routebeschrijven of welke informatie dan ook van de website van WS78 te gebruiken of naar de site door te linken. Bij gebruik van gegevens is men verplicht de gegevensbron te vermelden. Het gebruik van informatie uit het archief (via de server) is uitdrukkelijk verboden.

WS78 of WS78.nl zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor teksten en/of foto's welke geplaatst zijn op een website waar naar toe wordt gelinkt.

WS78_slogan

 

Deze pagina is bijgewerkt op 24-09-2020 om 09:13 uur