De organisatie van een WS78 wandeltocht

Inhoud:


De algemene regels bij een wandeltocht van WS78

  Wintertocht_02

  In de winter kunnen onverharde paden behoorlijk modderig zijn.

 1. De af te leggen afstand is ongeveer 40 km of 20 km.
 2. De wandel­tochten gaan door natuur­gebieden en over boeren­land, waar honden (aangelijnd dan wel los) verboden zijn. Honden mogen daarom niet mee­lopen!
 3. Voor zowel digitaal als ter plaatse inschrijven gelden de volgende start­tijden:
  40 km van 8.00 tot 9.00 uur
  20 km van 9.00 tot 10.00 uur.
  Uiterlijk om 17.30 uur sluit het start­bureau. Voor de 20 km is uiterlijke afmeldtijd in de maanden november t/m januari om 16.30  uur. Niet afgemeld is uitgevallen.
 4. Automobilisten volgen de aanwijzingen van de parkeer­begeleiders op. Vanaf het NS station of de parkeer­plaatsen volgt men de krijt­pijlen naar de start­locatie.
 5. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,50. Dit bedrag is inclusief koffie/thee, soep en fruit onderweg op onze eigen verzorgings­posten.
  Leden en donateurs van WS78 genieten een korting van € 2,50 inclusief de reductie als KWBN lid.
  KWBN leden ontvangen op vertoon van hun KWBN ledenpas een reductie van € 1,00.
  Wanneer bijv. voor een natuur­gebied entreegeld verschuldigd is of een oversteek via een veerboot, kan het inschrijf­geld incidenteel worden verhoogd.
 6. Na afloop van de wandel­tocht kunt u een herinnering kopen of inschrijven voor de serie. Afhankelijk van het aantal malen van deelname in deze serie varieert de herinnering in grootte. De herinnering wordt na afloop van de 10e tocht uitgereikt. Uiterlijk op de 9e tocht dient dan het inschrijfgeld voor de 10e tocht te worden betaald. Herinneringen, die na 1 jaar niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan WS78.
 7. Alle wandel­boekjes worden gestempeld. Er wordt een wandel­boekplaatje verstrekt. IVV-kaarten worden na het volbrengen van de wandel­tocht gestempeld.
 8. Wintertocht_03

  Soms gaat de route door een centrum, zoals hier naar de Markthal van Rotterdam.

 9. Op ca. 10, 30 en 35 km. zijn eigen verzorgings­posten. Verder is er op ca. 20 km. voor eigen rekening een horeca­rust. EHBO is aanwezig op de verzorgings­posten en de horeca­rust.
 10. U dient zich te houden aan de Algemene Voor­waarden van WS78.
  Klik hier voor dit document.
 11. De wandel­tochten gaan bijna altijd door. Het kan desondanks voorkomen dat u twijfelt of de tocht doorgaat. Gaat de wandel­tocht niet door? Dan publiceren we dit uiterlijk vrijdag­avond vanaf 20.00 uur op onze website www.ws78.nl
 12. Deelname aan de door WS78 georganiseerde wandel­tochten geschiedt op eigen risico. Het bestuur noch de bestuurs­leden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het overkomen of veroorzaken van ongevallen, evenmin voor beschadiging of vermissing van eigendommen. Indien voor een deelnemer medische en/of ambulancehulp moet worden ingeroepen, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de betrokkene. Door deelname aan een wandel­tocht onderwerpt men zich aan deze bepaling.

De detail beschrijving (met de 'kleine lettertjes') staan in de Algemene voorwaarden WS78 wandeltochten.
Klik hier voor dit document.


De gebruikte markeringen bij een wandeltocht van WS78

De tochten van WS78 worden altijd met de grootst mogelijke zorg van markeringen voorzien.

Pijlen:
Bij de pijlen staat het nummer van de aanwijzing. die ook op de uitgereikte route­beschrijving staat. Daaronder staat het aantal meters aangegeven tot aan de volgende route aanwijzing.
Hiernaast treft u afbeeldingen van deze pijlen aan.

Linten:
Tussen deze markeringen hangen witte of gele plastic linten met het WS78 logo langs de wandel­route.


De vaste data van de WS78 wandeltochten

Oktober: 1e en 3e zaterdag (bij 4 zaterdagen in deze maand)
of 3e en 5e zaterdag (bij 5 zaterdagen in deze maand)
November: 2e en 4e zaterdag
December: 2e zaterdag
Januari: 1e en 3e zaterdag (bij 4 zaterdagen in deze maand)
of 3e en 5e zaterdag (bij 5 zaterdagen in deze maand)
Februari: 2e en 4e zaterdag
Maart: 2e of 4e zaterdag

 

Deze pagina is bijgewerkt op 30-06-2022 om 09:52 uur