WS78_logo

Laatste nieuws en oproepen

Winter Serie 2018 - 2019

Bijna alle wandeltochten in deze winter hebben ook een afstand van 20 km. Uitzondering is de tocht vanuit Nieuwegein op 6 oktober 2018. Daar kan alleen 40 km gelopen worden. Bij alle andere tochten in deze serie is ook een wandelafstand van 20 km mogelijk.
       Klik hier voor de flyer van de 41ste winterserie
N.B. In een oude flyer staat een vervallen startplaats bij 19 januari 2019. De nieuwe startlocatie ligt in Laren.

In memoriam Klaas de Heij

Op 28 juni 2018 is Klaas de Heij overleden.

Klaas de Heij was medeoprichter van WS78 en lange tijd voorzitter en erevoorzitter.

Mede door zijn enthousiasme voor de wandelsport heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het wandelplezier van vele duizenden wandelaars. Hij tilde het wandelen met prachtige tochten naar een hoog niveau en heeft zich lange tijd voor WS78 ingezet.

Bedroefd, maar vooral dankbaar denken we aan Klaas de Heij en wat hij voor ons heeft betekend.

 

Klaas de Heij was ook erevoorzitter van de wandel­organisatie RS80.
Op de website van deze wandel­organisatie staat een in memoriam met enkele diashows.
Klik hier voor de website van RS80 te gaan

 

Enorme prijsverhoging vergunningen!

WS78 wordt geconfronteerd met enorme prijsverhogingen voor een vergunning van natuurorganisaties in de regio Utrecht. Meestal mogen we zonder kosten de opengestelde wandelpaden voor een parcours gebruiken. De laatste jaren wordt af en toe een kleine vergoeding van enkele tientjes voor een vergunning van een terreinbeheerder gevraagd. WS78 snapt die vergoeding voor de administratieve kosten van een natuurorganisatie.

Voor 2018 hebben Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Utrechts Landschap hun tarief verhoogd naar € 1,50 per deelnemer! Van gratis met af en toe enkel tientjes worden de vergunningskosten bij deze natuurorganisaties € 600,- per tocht (bij een gemiddeld aantal deelnemers van 400). Dit past op geen enkele manier binnen het kleine budget van een volledige vrijwilligers organisatie!
Voor de serie 2017 -2018 met al geplande tochten heeft WS78 gelukkig lagere tarieven kunnen afspreken. Helaas moesten we in Maarn op 7 april het inschrijfgeld met € 0.50 verhogen. WS78 betaalt aan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug € 1,00 per deelnemer.

Het bestuur van WS78 heeft besloten om:
De gebieden met hoge vergunningskosten zoveel mogelijk te mijden.
Bij (onverwacht) hoge vergunningskosten zullen de inschrijfgelden van die tocht verhoogd worden.
Aan de KWBN te vragen om afspraken met natuurorganisaties te maken (zoals de SGWB heeft gemaakt).

Jaarprogramma's, Special-info's en flyers

Voor de flyer van het WS78 jaarprogramma, de gemaakte flyers voor sommige wandel­tochten, de Special-info, e.d:
Klik hier om naar deze pagina te gaan

WS78 en de 20 km

Naast de gebruikelijke afstand van 40 km hebben de tochten van WS78 steeds vaker een parcours van 20 km. Dit geldt zelfs voor alle tochten uit de van 2017 - 2018! Echter het bekende zinnetje - de behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst - is hierbij ook van toepassing. Een parcours van 40 km is de standaard. Een 20 km kan alleen, als dit voor de crew goed te doen is. Ook de omgeving, waar we doorheen wandelen, moet daarvoor mogelijkheden bieden.
In de winterserie van 2018 - 2019 zullen enkele tochten alleen een wandelafstand van 40 km hebben.

Uitgave van Knorretje

In oktober 2016 zijn uit de opbrengsten van Knorretje warme en goed zichtbare jassen voor enkele vrijwilligers van WS78 aangeschaft.
klik hier om naar de pagina van Knorretje te gaan.

Lid van verdienste

Enkele leden in de crew en/of bestuur hebben een buiten­gewone en lang­durige bijdrage aan de WS78 wandel­tochten geleverd. Als dank hiervoor hebben vier leden op de ALV in september 2016 de titel 'Lid van verdienste' gekregen. Henk Dikken, Gert Hozee, Nico van Etten en Erik Dikken kregen hierbij een oorkonde en een speldje.

E-mail adres

Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij u, om de gewijzigde adres en/of e-mail gegevens aan de leden­administratie van WS78 door te geven.
Krijgt u de Special-info's van WS78 per post? Geef uw e-mail adres door! Dan krijgt u de WS78 informatie sneller. Tevens beperkt dit de verzend­kosten en houdt de contributie van WS78 laag.
Maak gebruik van deze e-mail link om uw wijzigingen door te geven: Leden­administratie
of geef de (gewijzigde) gegevens na afloop van een WS78 wandel­tocht aan het start­bureau door.

Starttijd

Omtrent de starttijd van onze tochten blijken bij de deelnemers onduidelijkheden te bestaan. WS78 start gezamenlijk om 9 uur. Alleen om organisatorische redenen kan het bestuur besluiten de starttijd te vervroegen of de start te faseren.
Onze medewerkers reiken u direct na de start een route­beschrijving uit.
U vergroot het plezier voor uzelf, uw mede­wandelaars en onze mede­werkers met een ordelijk verloop van de start. Er zijn altijd voldoende route­beschrijvingen voorhanden.

Uitvallers

Gebleken is dat er bij de wandelaars enige onduidelijkheid bestaat omtrent het verdere vervoer indien men de tocht tussentijds wil beŽindigen. Het beleid van het bestuur is evenwel helder.
Deelname aan de door WS78 georganiseerde tochten geschiedt op eigen risico. Dit impliceert tevens dat uitvallers geen rechten kunnen doen gelden om door de organisatie naar de startplaats teruggebracht te worden. Uitgezonderd is de situatie wanneer de EHBO heeft vastgesteld dat vanwege de opgelopen blessure verdere deelname niet verantwoord is en er op redelijke afstand van een rustplaats geen openbaar vervoer rijdt.
De autokosten zijn in beginsel steeds voor rekening van de deelnemer.


Versterking bestuur en crew van WS78

Wie wil incidenteel of structureel, in de crew of in het bestuur, tijdens een tocht of bij de voorbereidingen wat doen?

Om het huidige niveau en kwaliteit van de wandeltochten in stand te houden, blijft regelmatige versterking van het bestuur en de crew noodzakelijk. In overleg kunnen we de mogelijkheden voor incidentele of structurele bezigheden bespreken.
Meehelpen of vragen? Benader het bestuur van WS78 via de website of tijdens een wandeltocht.

Bestuursleden gezocht:

Bestuurslid WS78 (m/v). Wie wil vanaf september 2018 het bestuur van WS78 komen versterken? De functie van eerste penningmeester en tweede secretaris komen dan beschikbaar. Ook bij belangstelling voor een andere plek in het bestuur kunt u zich melden. In onderling overleg kunnen de bestuurstaken (her)verdeeld gaan worden.

Parkoersbouwers gezocht:

Parkoersbouwer (m/v). Vanaf 2019 zijn nog open plekken in de tochtenplanning. Wie kent de mooie paden in zijn/haar omgeving en wil een parcours van 20 en 40 km uitzetten, zoeken naar een startlocatie met de rustlocaties en de routebeschrijving maken?

Public Relations gezocht:

Public Relations WS78 (m/v). Wie is creatief met taal en schrijft graag. Dit is o.a.:
Met de parcoursbouwer wervende stukjes samenstellen over een WS78 wandeltocht. Achteraf een kort verhaaltje over een tocht maken. De Special-info in elkaar zetten.

Alleen met veel vrijwillig(st)ers
kan WS78 blijven bestaan!

 

Deze pagina is bijgewerkt op 28-07-2018 om 10:27 uur