Aanmeldings­formulier lidmaatschap WS78

Het verenigingsjaar van WS78 begint op 1 januari en eindigt op 31 december en loopt nu dus gelijk met de KWbN.
kijk voor meer info op de pagina met meer informatie over het lidmaatschap van WS78.

De eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden zijn € 2,00.
Het lidmaatschap gaat in na het ontvangen van het verschuldigde bedrag (lidmaatschap incl. eenmalige inschrijfkosten) of
€ 34,50 (contributie) + € 2,00 (inschrijfkosten) = € 36,50 compleet lidmaatschap of
€ 24,00 (contributie) + € 2,00 (inschrijfkosten) = € 26,00 basis lidmaatschap of
€ 10,00 (contributie) + € 2,00 (inschrijfkosten) = € 12,00 gratis KWbN lidmaatschap basislid of
€ 10,00 (contributie) + € 2,00 (inschrijfkosten) = € 12,00 alleen WS78 lidmaatschap of (WS78 donateur met KWbN afdracht via een andere wandelclub)
Betaling gebeurt met toestemming voor automatische incasso. De penningmeester stuurt vooraf­gaand aan de afschrijving een mail hierover.
== of met de andere keuze bij incasso ==
door het zelf overmaken op ING rekening NL36 INGB 0004 3448 75 ten name van WS78 te Nieuwegein onder vermelding "Nieuw lid".

Het doorgeven wijzigingen in een lidmaatschap, het huisadres, een e-mail adres, e.d. kan via:
het sturen van een e-mail naar de leden­administratie.

 

Velden met een * zijn verplicht.

Voornaam: *
Voorletters: *
Achternaam: *
Geslacht: *
Geboortedatum:
bv: 23-7-1965
*
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon: *
E-mail: *
Via één wandel­organisatie betaalt u de contributie aan de KWbN.
De mogelijkheden voor de KWbN afdracht via WS78 zijn:
 
Afdracht:
voor compleet lidmaatschap
voor basis lidmaatschap
voor gratis KWbN lidmaatschap basislid
gaat via een andere wandel­organisatie
*
Alleen invullen indien u via een andere wandel­organisatie de KWbN afdracht betaald. Deze gegevens staan in de KWbN wandel app.  
KWbN-bondsnr.:
zie KWbN wandel app.
Al lid van:
Mag de contributie per auto­matische incasso jaarlijks afgeschreven worden?
Voorwaarden:
 
Incasso: *
Alleen invullen bij toestemming voor automatische incasso.  
Bankrekening:
op naam van:
Opmerking of vraag:

 

Deze pagina is bijgewerkt op 01-02-2023 om 09:18 uur