koptekst
pijlvorig Vorige tocht De parcoursbouwer is
Hans Lubbers
Volgende tocht pijlvolgend
Scheidingslijn

Startlocatie:

Stinzehal, Broekdijk Oost 28, 3621 LN
Breukelen. (Utrecht)

Afstand(en) tijdens deze tocht:

Circa 40 km.

Starttijd:

40 km ⇒ 9:00 uur.

Bereikbaar per trein:

Station Breukelen is bereikbaar met de stoptrein vanuit Utrecht CS, Amsterdam CS en Rotterdam CS en ligt op 1,4 km afstand van het startbureau.

Bereikbaar per auto:

A2, afrit 5 ri. Breukelen, over brug Amsterdam-Rijnkanaal, 1e afslag bij de rotonde (Straatweg), 1e afslag bij de volgende rotonde (Stinzenlaan), einde weg RA (Stinzenlaan Noord)

Parkeren:

Beperkt bij de sporthal, anders in de wijk.

Inschrijf­kosten: (incl. soep-koffie-fruit-bon)

€ 5,50 of € 4,50 (KWBN pas) of € 3,00 (WS78 lid).
Inschrijven kan vanaf 8:00 uur op de startlocatie.

WS78 rustposten: (gebruik hier de bonnen)

Soeppost         ⇒   9,780 km
Koffie/theepost ⇒ 30,195 km
Fruitpost          ⇒ 30,195 km

Horeca rustposten:

40 km ⇒ 19,810 km

Sluiting:

40 km ⇒ uiterlijk 17:30 uur.

Werkelijke afstanden:

40 km ⇒ 38,570 km.
Deze afstand kan op de dag zelf alsnog wijzigen.

reflectiehesjes:

Reflectiehesje

Vriendelijk, doch dringend verzoek:
Gebruik na 16:00 uur een reflectiehesje.

Fotoserie:

Klik hier voor een mooie foto impressie van Ineke Gerritsjans over deze wandeltocht.

Info flyer wandeltocht Breukelen:

Klik hier voor meer informatie over de wandeltocht.

Scheidingslijn
Nijenrode Nijenrode

Opnieuw gaan we een tocht maken vanuit het mooie Breukelen aan de Utrechtse Vecht. Het dorp is bekend geworden vanwege de mooie en fraai aangelegde buitenplaatsen. Deze zijn aangelegd in de 17e eeuw door rijke Amsterdamse kooplieden. Daarnaast is Breukelen ook bekend vanwege haar ridderhofsteden, waarvan Nijenrode wel de bekendste is.

Weiland Blik in de omgeving met wipmolen

Een Ridderhofstad is in de ruime betekenis van het woord de benaming voor de grond waarop zich de woning met bijbehorende gebouwen van een riddermatig man bevindt. Begin 16de eeuw kreeg het begrip ridderhofstad in het Utrechtse Nedersticht een beperktere betekenis omdat voor de gebruikelijke belastingvrijstelling voor riddermatigen hogere eisen werden gesteld. Vanaf 1512 werden slechts die adellijke huizen die waren omgeven door een gracht en voorzien van een ophaalbrug en waarvan de eigenaar ingeschreven was in de ridderschap, aangemerkt als ridderhofstad. Bezitters van een ridderhofstad genoten vrijdom van belasting van huisgeld en bieraccijns. De erkenning als ridder gebeurde door de landsheer (in het Sticht de bisschop, in de heerlijkheid aanvankelijk de Habsburgers Karel V en Filips II). Na de stichting van de Republiek waren de Staten zelf soeverein. Vanaf het einde van de zestiende eeuw werd het bezit van een ridderhofstad steeds belangrijker als voorwaarde om te worden toegelaten tot het ridderschap, die als stand een eigen vertegenwoordiging kende in de Staten van Utrecht. Dit maakte het bezit van een ridderhofstad zeer aantrekkelijk. Verschillende adellijke families kochten ridderhofsteden om zo toegang tot de ridderschap te krijgen voor hun zonen.

Portengense Brug Portengense Brug

Vanuit de start gaan we naar en over het Amsterdam-Rijnkanaal en onder het station en de snelweg A2 door, om zo snel als het kan de drukte achter ons te laten en de ruimte op te zoeken in de polders langs het kanaal De Grote Heicop en lopen we langs Portengense Brug naar Kockengen. De naam is afkomstig van Cocagne, wat in het Frans Luilekkerland betekent.

Kockengen is van oorsprong een boerendorp en was tot 1989 een zelfstandige gemeente. Nadien is het samengevoegd met Breukelen en nu behoort het samen met de voormalige gemeenten Loenen en Maarssen tot de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.

Kasteel de Haar Kasteel de Haar

Het kleine centrum doet wellicht denken aan het lied Het Dorp van Wim Sonneveld. We vervolgen de route langs een ander gegraven kanaal, de Bijleveld. Dit kanaal werd als afwateringskanaal gegraven in 1413. Nadien kiezen we letterlijk het Hazenpad door het land naar de soeppost in het gehucht Laag Nieuwkoop. Na de soep wandelen we door het nieuwe recreatiegebied rond Kasteel De Haar, waarbij we door het park van Haarzuilens en Klein Limburg wandelen en we de torens van de eerste ridderhofstad zien. Kasteel De Haar is een van de mooiste kastelen van Nederland.

Het kasteel is vermoedelijk gebouwd in de 12e eeuw en bestond uit een versterkte woontoren. In de loop van de jaren breidde het kasteel zich uit. Het kasteel werd meerdere keren verwoest en opgebouwd, o.a. tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten en in 1672 door de Fransen die in deze streek veel kastelen hebben verwoest.

Helaas is door het toenemende toerisme niet mogelijk om gratis door de kasteeltuinen te wandelen, dit kunt u natuurlijk wel op eigen gelegenheid doen met een bezoek aan het kasteel. Wij vervolgen onze route om in het dorpje Haarzuilens de rust te vinden. Let eens op de rood-witte luiken en de mooie brink. Hier stonden vroeger nog twee kleine kastelen, ridderhofstad Den Eyck, dat na 1840 werd gesloopt en ridderhofstad Ter Mey, dat in 1772 werd omschreven als een ru´ne. Van beide kastelen is niets meer terug te vinden.

Horecarust Horecarust

Na de rust vervolgen we de route door het landgoed Wielrevelt. Dit is een nieuw natuurgebied, waar u nog een haas of een roofvogel aan kunt treffen. Hier treffen we ridderhofstad Den Ham aan. Dit kasteel is als woontoren gebouwd rond 1260 en er werd meerdere keren om gevochten. In 1536 werd het kasteel erkend als ridderhofstad. Rond 1872 werd het vervallen kasteel nagenoeg afgebroken, op de toren na en 100 jaar later werd de toren gerestaureerd. Momenteel wordt het particulier bewoond. In dit gebied stonden meer kastelen, zoals Den Engh, Zuileveld, Vleuten en Bottestein. Kasteel Den Engh werd als ridderhofstad erkend in 1536 en gesloopt in 1896, Zuileveld werd erkend in 1642, onbekend is of het toen nog bestond. Huis te Vleuten werd erkend in 1536 en rond 1800 afgebroken en ridderhofstad Bottestein werd gesloopt in de 18e eeuw.

Maarssen Maarssen

Wij vervolgen de route door een nieuw recreatiegebied, de Haarrijnseplas, om daarna over de A2 en door de Eendenkooi door Maarssenbroek te wandelen en het Amsterdam-Rijnkanaal over te steken, om in het oude dorp Maarssen uit te komen. Hier stonden vroeger ridderhofstad Snaafburg of Snavelenburg, en Huis Ter Meer of Slot Maarssen. De eerste werd afgebroken en de tweede werd door de Fransen in 1672 geplunderd. Gelukkig is ridderhofstad Bolenstein bewaard gebleven. We wandelen door het mooie oude dorp Maarssen, waarbij goed te zien is dat de Gouden Eeuw zijn sporen heeft nagelaten. Er zijn nog diverse mooie buitenplaatsen te vinden die door rijke Amsterdamse kooplieden werden gebouwd, waaronder Huis ten Bosch, Raadhoven, Doornburgh, Goudestein, Vechtoever, Cromwijck en Geesbergen.

Hierna volgen we een klein stukje van het Waterliniepad en gaat de route naar het Fort bij Tienhoven, een ru´nefort wat deel uitmaakte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarna gaan we in de richting van Breukelen. Hierbij komen we langs een sluisje en volgen we de Vecht en zien we aan de rechterkant een stenen huis, ridderhofstad Oudaen en even later aan de overzijde van de Vecht ridderhofstad Nijenrode.

Als laatste zien we net voordat we over de klapbrug lopen het landgoed en ridderhofstad Gunterstein. Deze fraaie buitenplaats is in vroeger tijden ook een kasteel geweest. Daarna lopen we een klein stukje door Breukelen over de Brink en zien we rechts het oude brandspuithuis en gaan we linksom de Pieterskerk om snel naar de finish te gaan.

Scheidingslijn
pijlvorig Vorige tocht pijlomhoog
Boven­zijde pagina
Verslagen en foto's
pijlomlaag
Volgende tocht pijlvolgend

 

Deze pagina is bijgewerkt op 13-12-2019 om 09:47 uur