koptekst
pijlvorig Vorige tocht De parcours­bouwers zijn
Martien Habraken en Ton Vissers
Volgende tocht pijlvolgend
Scheidingslijn

Startlocatie:

Restaurant bij Robert, Almystraat 14, 5061 PA Oisterwijk. (Noord Brabant)
In hetzelfde pand: Keuken van Leer (KvL)

Afstand(en):

Circa 20 km en 40 km.

Starttijd:

20 km ⇒ 9:00 tot 10:00 uur.
40 km ⇒ 9:00 uur.

Bereikbaar per trein of bus:

Treinstation Oisterwijk (ligt aan de spoorlijn tussen Tilburg en Boxtel). Deze ligt op 5 minuten lopen naar Leerfabriek KVL.
Alternatief: buslijn 140 vanaf station Tilburg of 's‑Hertogen­bosch. Uitstappen bij treinstation Oisterwijk.

Bereikbaar per auto en parkeren:

Komend vanaf de N65:
Neem de afslag Oisterwijk naar de Pannen­schuurlaan
Op de rotonde neem de 2e afslag (links) naar de Bedrijfs­weg
Bij de volgende rotonde neem de 1e afslag naar de Nijver­heidsweg
Volg verder de borden parkeren KvL (Keuken van Leer)

Inschrijf­kosten (incl. soep-koffie-fruit-bon):

€ 5,50 of € 4,50 (KWBN pas) of € 3,00 (WS78 lid).
Inschrijven kan vanaf 8:00 uur op de startlocatie.

WS78 rustposten (gebruik hier de bonnen):

Soeppost: 20 km ⇒ 10,5 km
Soeppost: 40 km ⇒ 10,5 km
Koffie/theepost: 20 km  ⇒ 10,5 km
Koffie/theepost: 40 km  ⇒ 30,2 km
Fruitpost: 20 km  ⇒ 16,0 km
Fruitpost: 40 km  ⇒ 35,7 km

Horeca rustposten:

20 km ⇒ op 16,0 km
40 km ⇒ op 21,8 km

Sluiting:

20 km ⇒ om uiterlijk 16:30 uur.
40 km ⇒ om uiterlijk 17:30 uur.

Werkelijke afstanden:

20 km ⇒ 21,2 km.
40 km ⇒ 40,9 km.
Deze afstanden kunnen op de dag zelf alsnog wijzigen.

reflectiehesjes:

Reflectiehesje

Vriendelijk, doch dringend verzoek:
Gebruik na 16:00 uur een reflectiehesje.

Fotoserie:

Klik hier voor een mooie foto impressie van Ineke Gerritsjans over deze wandeltocht.

Info flyer wandeltocht Oisterwijk:

Klik hier voor meer informatie over de wandeltocht.

Op pagina 2 staat een foutje in de nieuwsbgrief, bij:
Volgende wandeltocht
In het spoor van Floris V - 18 januari 2020, Sportcentrum De Zandzee, Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum.
Dit moet zij De Gooise Meren tocht, 18 januari 2020, Sportcentrum De Zandzee, Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum.

Scheidingslijn

De Kampina is een gevarieerd natuurgebied met uitgestrekte heide, dennenbossen en vele vennen, zoals het mooie Belversven. Het landschap wisselt voortdurend, van bos naar open heide en van vennen naar stuifzand­heuvels.

Als je een blik op de kaart werpt, kun je een historische padenstructuur ontdekken. Candidus ten Brink kocht hier in 1847 namelijk heidegebied om er een houtplantage van te maken. Voor het aan- en afvoeren van de bomen liet hij paden aanleggen in de vorm van een kruis. Candidus was een zeer gelovig man en hij gaf de paden (dreven) de naam van heilige vrouwen: Melanie, Maria en Niana (Anna). De cultuurhistorie van het gebied is mede door de lanen zichtbaar gebleven, maar dat de natuur in al die jaren de ruimte heeft gekregen, zal duidelijk te zien zijn op deze route!

Goorven

De Goorven, een van de vennen langs de route.

De Oisterwijkse vennen, wie kent ze niet. De ontstaanswijze van de vennen is niet in alle gevallen geheel zeker, maar aangezien er in de directe omgeving zowel beekdalen liggen als stuifzand­gebiedjes wordt aangenomen dat er zowel uitgestoven laagten als stroomdalvennen bij zijn. Wat opvalt, is de variatie tussen de vennen. Enkele namen van vennen die we zien: het Staalbergven en Witven. Bovendien zijn er ook nog eens veel naamloze kleine vennetjes. Het Klompven, dat aan de rand van de bebouwing ligt, is door mensenhanden gemaakt maar deelt met de 'echte' vennen dezelfde venige bodem zodat het in sommige opzichten heel natuurlijk aandoet. De vennen Witven en Van Esschenven zijn ontstaan door winderosie, wat volgt uit hun ligging in westzuidwest-oostnoordoostelijke richting. De vennen zijn schilderachtig en aantrekkelijk door hun beboste, grillige of rechte oevers, de eilandjes die er in liggen en de begroeiing met de geurige gagel.
De Oisterwijkse bossen hebben een voor Nederland respectabele leeftijd. Toch staat ook wel vast, dat delen van het bos eerst heide zijn geweest.

Bij het Achterste Goorven zien we een verhard pad. Een gedenkpaaltje maakt duidelijk dat dit in opdracht van de Duitse bezetters verhard is met puin uit het gebombardeerde Rotterdam. Het pad diende om een munitie­opslagplaats te kunnen bereiken.

Kapelletje

Heilige Eik
De kapel is toegewijd aan O.L. Vrouw van de H Eik. Het miraculeuze Mariabeeld dat hier oorspronkelijk stond staat nu in de Oirschotse Petruskerk. Het is een laat middeleeuws beeldje dat in de 15de eeuw door herders werd gevonden. Zij plaatsten het beeldje in een eik. Al gauw werden er wonderen mee in verband gebracht, waardoor de devotie groeide en het beeldje in een houten kapel geplaatst werd. De huidige stenen kapel dateert van 1906.
Langs de Heilige Eik loopt ook een leuke bedevaarts­route die we helemaal lopen.

Beerze
De naam Beerze werd al in 1545 gebruikt door keizer Karel V. De Beerze loopt voor een groot deel door natuurgebieden en heeft dan ook op veel plaatsen haar oude meanderende loop behouden. Wel zijn op een aantal plaatsen omleidingen aangelegd.

Bruggetje

Een WS-waardig bruggetje.

In de periode 1990 - 1999 is bij Viermannekesbrug een overstromings­gebied voor de Beerze gerealiseerd van zo'n 50 hectare. Het gebied staat ongeveer 3 maanden per jaar onder water. Aan de Beerze staat één watermolen, namelijk de Spoordonkse Watermolen en we lopen er nog langs ook.

In de Beerze is een vistrap te vinden die tijdens het voorlopen totaal niet te gebruiken was vanwege de te droge bedding, hopelijk is dit tijdens het voorlopen niet meer het geval.
Ook zijn we tijdens het voorlopen een heel leuk WS-waardig bruggetje tegengekomen.

Gezien de gevarieerde omgeving waar we doorheen lopen is deze route zeer de moeite waard om te lopen.

Scheidingslijn
pijlvorig Vorige tocht pijlomhoog
Boven­zijde pagina
Verslagen en foto's
pijlomlaag
Volgende tocht pijlvolgend

 

Deze pagina is bijgewerkt op 24-02-2020 om 09:47 uur