koptekst
pijlvorig Vorige tocht De parcoursbouwer is
Ronald Mirer
Volgende tocht pijlvolgend
Scheidingslijn

Startlocatie:

Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5a, 3206 TB
Spijkenisse. (Zuid Holland)

Afstand(en):

Circa 20 en 40 km.

Starttijden:

20 km ⇒ 9:00 tot 9:30 uur.
40 km ⇒ 9:00 uur.

Bereikbaar per trein:

Vanaf Station Schiedam, Metrolijn C ri. en tot halte De Akkers.
Vanaf Station Rotterdam Blaak, Metrolijn C ri. en tot halte De Akkers.
Vanaf NS Station Rotterdam, Metrolijn C ri. en tot halte De Akkers.

Bereikbaar per auto:

Vanuit Gouda/Utrecht: A20 ri. Rotterdam,
A16 ri. Dordrecht/Breda, A15 ri. Europoort,
afslag 16 ri. Spijkenisse, LA Groene Kruisweg (N493),
RD op rotonde, daarna pijlen naar start.

Parkeren:

Bij Metrostation Heemraadlaan met postcode 3204 BK. Vanaf daar het fietspad volgen in westelijke richting naar de start.

Inschrijf­kosten (incl. soep-koffie-fruit-bon):

€ 5,50 of € 4,50 (KWBN pas) of € 3,00 (WS78 lid).
Inschrijven kan vanaf 8:00 uur op de startlocatie.

WS78 rustposten. (gebruik hier de bonnen):

Soeppost 20 km ⇒ circa 12,755 km
Soeppost 40 km ⇒ circa 12,755 km
Koffie/theepost 20 km⇒ circa 12,775 km
Koffie/theepost 40 km⇒ circa 33,445 km
Fruitpost ⇒ niet aanwezig 

Horeca rustposten:

20 km ⇒ circa 14,890 km
40 km ⇒ circa 21,670 km

Sluiting:

20 km ⇒ uiterlijk 16:30 uur.
40 km ⇒ uiterlijk 17:30 uur.

Werkelijke afstanden:

Fotoserie:

Klik hier voor een mooie foto impressie van Ineke Gerritsjans over deze wandeltocht.

Flyer wandeltocht Spijkenisse:

Klik hier voor meer informatie over de wandeltocht.

Scheidingslijn
Schotse Hooglanders

Doordat ook Putten veel geleden heeft onder het water en de mensen zich de watersnoodramp van 1953 nog duidelijk herinneren is vanaf 1953 tot in de jaren 90 van de 20e eeuw een verplichte ruilverkaveling uitgevoerd, zodat er geen beschikking was over oude kerkpaden. We hebben veel onverharde wegen kunnen vinden, die leiden langs schapen, hooglanders, ganzen dijken, bossen, cultuur en oude dorpen met aan het einde verrassingen voor wie voor het donker binnen zijn.

Zeeslag Zwartewaal Zeeslag Zwartewaal

Nissewaard is altijd sterk verbonden geweest met handel en visserij. Namen van straten en wegen herinneren daar nog aan. Historische kernen van de dorpen die aan de voormalige rivier de Bernisse liggen, getuigen van een rijk verleden. In de kernen Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek, Zuidland, Spijkenisse en Simonshaven zijn de overblijfselen van wat ooit een haven was, nog terug te vinden. Alle dorpen hadden een directe verbinding met het Spui, de Bernisse of de Oude Maas. Het gebied, waar vroeger vele kreken doorheen liepen, is in de loop der eeuwen steeds verder ingepolderd. De dijken die het polderlandschap doorkruisen zijn daar de getuigen van. Restanten van het oude krekenstelsel zijn terug te vinden in de polders rondom Spijkenisse, zoals het Oostenrijk en de Wellevliet. Van de rivier de Bernisse, die eeuwen geleden is verzand, is alleen het huidige stroomgebied nog over. Je kunt je niet voorstellen dat hier eeuwen geleden door de Zeeuwen en de Hollanders werd gevochten. De dorpen Abbenbroek, Biert, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn, Simonshaven en Zuidland behoorden tot 2015 tot de gemeente Bernisse.

Deze naam verwees naar de watergang tussen het Spui en het Hartelkanaal, die dwars door de gemeente stroomt. Deze vormde tot de vijftiende eeuw een belangrijke verkeersader. Per 1 januari 2015 zijn Bernisse en Spijkenisse samengevoegd tot de gemeente Nissewaard.

Kasteel Geervliet Kasteel Geervliet

Van oudsher is Geervliet de belangrijkste kern van het gebied. Sinds het midden van de veertiende eeuw vormde het aldaar gelegen Hof van Putten de zetel van de Heren van Putten. In 1381 kreeg Geervliet stadsrechten, waarna onder meer een gracht en een stadsmuur werden aangelegd. Door het verzanden van de Bernisse droogde de welvaart echter op en kon Geervliet het onderhoud van de verdedigingswerken niet langer bekostigen. De Bernissemolen is gebouwd op één van de torens uit de muur. Ook Heenvliet had stadsrechten, verworven in 1469. In de middeleeuwen was het een belangrijke handelsplaats, van waaruit vis en landbouwproducten werden verscheept. Uiteindelijk was Heenvliet hetzelfde lot beschoren als Geervliet. In 1602 werd het veer uiteindelijk uit de vaart genomen.

Moeder Margaretha en haar zoon Graaf Willem V hebben na het doorvaren van de Bernisse een zeeslag in 1351 gevoerd bij Zwartewaal, waarbij de Kabeljauwen van Willem het wonnen van de Hoeken.

Abbenbroek was een leen van de Heren van Abbenbroek, die bij het dorpje een kasteeltje hadden gebouwd. Dit werd tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten verwoest en nooit meer herbouwd. Het dorp Zuidland kende, evenals het nabijgelegen Simonshaven, een periode van bloei als handels- en vissersplaats, maar toen de Bernisse onbevaarbaar werd moesten beide plaatsen zich toeleggen op agrarisch werk. Oudenhoorn leefde daar reeds sinds de bedijking in 1355 van. Biert werd het eerst genoemd in een akte uit 1304 en was eveneens gunstig langs de Bernisse gelegen. Het dichtslibben van de levensader betekende voor Biert de doodslag. Sindsdien zijn vrijwel alle huizen, en de kerk, door brand verwoest of afgebroken.

Bibliotheek Bibliotheek

We vertrekken vanaf de sporthal via onverharde weggetjes via paddenpoelen richting het centrum van Spijkenisse langs de mooiste bibliotheek van Nederland.

We lopen in het centrum over het voormalige terrein van Spijkstaal, waar de elektrische winkelwagentjes werden gemaakt, lang het monumentje de 18 Dooden van Remco Campert. Daarna langs de oude dorpsgevangenis, daarna een stukje dijk dat het fietspad afsnijdt door de noorderbossen en langs de eerste groepen Schotse Hooglanders. Hierna verlaten we Spijkenisse en zien oud en nieuw tussen de ganzen en schapen, tot we bij het stadje Geervliet zijn waar de soeppost ons wacht in de oude PKN kerk. Hierna langs de voormalige spuihaven en het oude stadhuis op naar de andere kant Heenvliet waar we na de natuur aankomen.

paard van Alexander de Grote Bucephalis
paard van Alexander de Grote

Na bezichtiging van het paard van Alexander de Grote Bucephalis gaan we weer de natuur in langs smalle paadjes langs een zalmvijver naar het dorp Abbenbroek waar na de watersnood houten huizen werden geschonken door Zweden. Verder over onverharde wegen en buiten fietspaden om langs de Bernisse totdat we over een verborgen zandpad lopen, naar Zuidland.

In Zuidland hebben we de grote rust op 21,7 km in sporthal de Drenkwaard. Na het versterken van de inwendige mens komen we langs de molen waar tijdens de watersnoodramp een gezin van 8 mensen verdronken is, omdat de vader naar het dorp wilde om daar als ambtenaar te gaan helpen, waarna ze in een doorgebroken stuk dijk zijn verdronken.

Polder de Biert

Verder door natuurgebied en de laatste grasdijk naar het Spui en via graspaden in het bos richting Biert. In Biert aangekomen mogen we van Staatsbosbeheer nog de polder tussen de duizenden ganzen door. Spoedig ontmoeten we de 20 km lopers en is het weer tijd geworden voor de koffiepost met warme worst. Na een slingerende weg met een halve molen komen we in het Mallebos aan, waarna na het passeren van een brug een heus laarzenpad met stokbruggetjes op jullie ligt te wachten en mocht het niet te laat zijn dan nog achter de ijsbaan over vlonders langs de laatste Hooglanders richting de walvissen die het einde van een Metrobaan van Spijkenisse sieren. Daarna zijn we al snel bij de finish bij het sportcentrum.

Scheidingslijn
pijlvorig Vorige tocht pijlomhoog
Boven­zijde pagina
Verslagen en foto's
pijlomlaag
Volgende tocht pijlvolgend

 

Deze pagina is bijgewerkt op 13-12-2019 om 09:47 uur